logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR II/7/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego
UCHWAŁA NR II/7/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Konińskiego

             Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 56 ust. 2 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie  Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:

 § 1

Stwierdza się, że na Wicestarostę Konińskiego wybrano Małgorzatę Waszak.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 14:05:54)
Lista wiadomości