logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR II/5/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu
UCHWAŁA NR II/5/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 9 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Powiatu Konińskiego Stefana Dziamary na jego miejsce wstępuje Stanisław Jan Głąbicki kandydat z tej samej listy nr 1 Komitet Wyborczy  SLD.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 14:00:48)
Lista wiadomości