logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr I/4/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty Konińskiego
UCHWAŁA Nr I/4/10
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie wyboru Starosty Konińskiego

            Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 27 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

Stwierdza się, że na stanowisko  Starosty Konińskiego wybrano  Stanisława Bielika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 13:58:23)
Lista wiadomości