logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w prawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA Nr I/3/10
Rady Powiatu Konińskiego
 
z dnia 2 grudnia 2010 r.

 

w prawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1

Stwierdza się, że Rada Powiatu Konińskiego wybrała ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących:
1. Wiesława Bednarka
2. Elżbietę Marię Raźną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-01-26 13:57:04)
Lista wiadomości