logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/244/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
UCHWAŁA NR XLII/244/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 .ze zm.) oraz § 28 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Konińskiego wyraża stanowisko o potrzebie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 15:11:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 15:11:41)
Lista wiadomości