logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/241/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście do kategorii dróg powiatowych
UCHWAŁA NR XLII/241/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 482019P w Starym Mieście do kategorii dróg powiatowych

 

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych dotychczasową drogę gminną nr 482019P relacji „droga powiatowa nr 3252P (Ostatki) - droga krajowa nr 72 (Żdżary Kolonia)" jako ciąg drogi powiatowej nr 3252P.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:47:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:47:11)
Lista wiadomości