logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/240/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych

UCHWAŁA NR XLII/240/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie pozbawienia określonych odcinków dróg nr 3191P, nr 3036P i 3252P kategorii dróg powiatowych

 

Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Pozbawia się kategorii drogi powiatowej:

1) drogę nr 3197P relacji „ droga wojewódzka 266 Wierzbinek - Boguszyce - Posada - Zaryń - Mąkoszyn - granica województwa (Sierakowy)" na odcinku Boguszyce - Posada  w dotychczasowym jego przebiegu,

2) drogę nr 3036P relacji „ (Anastazewo) granica powiatu konińskiego -Nowe Tręby - Budzisław Kościelny - Nieborzyn - Złotków - Kleczew - droga powiatowa nr 3180P" na odcinku Nieborzyn - Złotków w dotychczasowym jego przebiegu,

3) drogę nr 3252P relacji „droga powiatowa nr 3250P - Lisiec Wielki - Żdżary - droga krajowa nr 72" na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 482019P (Ostatki)  do skrzyżowania z drogą krajową nr 72 (Żdżary).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:44:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 14:44:39)
Lista wiadomości