logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XLII/236/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej"
UCHWAŁA NR XLII/236/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej"

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Konińskiego zatwierdza do realizacji projekt „Obserwatorium Rynku Pracy Wielkopolski Wschodniej" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Vl. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012. Całkowity koszt na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera projektu zaplanowany został na kwotę 27 850,00 złotych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-10-13 13:48:53)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-10-13 13:48:53)
Lista wiadomości