logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLI/228/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne
  UCHWAŁA NR XLI/228/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej Wilczyn - Świętne

Na podstawie § 13 ust. 3 Uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat Gminie Wilczyn nieruchomości położonej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3176P Wilczyn - Świętne, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 436, obręb Wilczyn, gm. Wilczyn, z przeznaczeniem na realizację ścieżki rowerowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój Wsi".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:36:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-08-12 13:36:27)
Lista wiadomości