logo
logo bip
Kwiecień

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie porozumienia z gminą Kramsk
Uchwała NR XXXVIII/202/10
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie porozumienia z gminą Kramsk
Na podstawie art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Powiatu Konińskiego wyraża wolę zawarcia porozumienia z gminą Kramsk w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kramsk szkoły ponadgimnazjalnej - Technikum.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-07 12:26:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-07 14:29:23)
Lista wiadomości