logo
logo bip
Kwiecień

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. "Wielka Pętla, Wielkie możliwości " promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcin
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pn. „Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski".
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na przystąpienie i realizację przez Powiat Koniński projektu pod nazwą „Wielka Pętla, Wielkie możliwości - promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski" współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI „Turystyka i środowisko kulturowe", Działanie 6.1 „Turystyka", Schemat II „Promocja i informacja turystyczna".
§ 2
1. Przedmiotowy projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa pomiędzy Powiatem Konińskim, Powiatem Słupeckim, Powiatem Kolskim, Miastem Konin oraz Miastem i Gminą Ślesin.
2. Wyraża się zgodę na pełnienie przez Powiat Koniński funkcji koordynatora projektu.
§ 3
 Wyraża się zgodę na wniesienie własnego udziału finansowego w wysokości 20.000 złotych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-07 12:18:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-07 14:30:58)
Lista wiadomości