logo
logo bip
Kwiecień

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2009 rok
  UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1

Z tytułu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-05-07 12:16:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-05-07 14:31:42)
Lista wiadomości