logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR XXXII/167/09 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Skulsku oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
UCHWAŁA NR XXXII/167/09
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2009 r.

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Skulsku oraz włączenia  założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.5 ust.2 pkt 1, art.5 ust.3 i ust.5 a, art. 58 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.21 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 września 2009 r. zakłada się publiczną szkołę ponadgimnazjalną o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Skulsku.
2. Siedziba szkoły, o której mowa w ust.1 znajduje się w Skulsku, ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk.

§ 2

Z dniem 1 września 2009 r. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Skulsku włącza się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-10-19 11:10:26)
Lista wiadomości