logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/30/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces"
 
UCHWAŁA NR VI/30/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces"
 
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 17, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W § 1 uchwały nr XXXIX/216/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces" kwotę "2.521.703,00 złotych" zastępuje się kwotą "2.898.925,20 złotych".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:34:20)
Lista wiadomości