logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR VI/24/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego
UCHWAŁA NR VI/24/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego
 
Na podstawie art. 79 b i art. 98 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, spowodowana została zmianami administracyjnymi, zmniejsza się opłatę za wydanie tego dokumentu o 30%.
 
§ 2
 
W przypadku gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego prawa jazdy, spowodowana została zmianami administracyjnymi, zmniejsza się opłatę za wydanie tego dokumentu o 30%.
 
§ 3
 
Uchwałę stosuje się do zmian administracyjnych wprowadzonych po dniu 1 stycznia 2006 r.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-26 13:33:57)
Lista wiadomości