logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR XIII/65/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA  NR XIII/65/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 22 listopada 2007 r.
 
w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu Konińskiego
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 4 ust. 2 i 5 ustawy  z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.  Nr 63, poz.425 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego powiadamia Sekretarza Powiatu Konińskiego - Krzysztofa Musiała o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia (niniejszej uchwały), za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Konińskiego albo Starosty Konińskiego, jako zwierzchnika służbowego.
 
§ 2
 
Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym mowa w  § 1, powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej  z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
 
§ 3
 
Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego zapewnia zgodne z prawem:
1) doręczenie powiadomienia (niniejszej uchwały),
2) przekazanie złożonego oświadczenia lustracyjnego stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Maria Wzorek
  • Informacja opublikowana przez: (2007-12-06 15:01:04)
Lista wiadomości