logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR IX/43/07 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie
UCHWAŁA NR IX/43/07
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 czerwca 2007 r.
 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Wolności w Ślesinie
 
            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Pozbawia się ulicę Plac Wolności w Ślesinie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
ANDRZEJ NOWAK
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-04 10:36:04)
Lista wiadomości