logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR XLII/240/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnio
UCHWAŁA NR XLII/240/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (niebędących nauczycielami).
 
            Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) chwala się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (niebędących nauczycielami) zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2001 r., uchwałą Nr III/23/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwałą Nr VIII/44/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XIX/106/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r., uchwałą Nr XXVI/131/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 lutego 2005 r. i uchwałą Nr XXXIX/219/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie - 4,20".
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-09-14 08:06:52)
Lista wiadomości