logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/219/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudni
UCHWAŁA NR XXXIX/219/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (niebędących nauczycielami).
 
Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W załączniku do uchwały Nr XVIII/116/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Konińskiego, w tym działających w zakresie oświaty (niebędących nauczycielami) zmienionej uchwałą Nr XXVI/159/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2001 r., uchwałą Nr III/23/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwałą Nr VIII/44/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwałą Nr XIX/106/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r.
i uchwałą Nr XXVI/131/05 z dnia 24 lutego 2005 r. pkt 4-8 otrzymują brzmienie:
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie                                    - 4,00
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie                                     - 4,00
6. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie         - 4,00
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale                         - 4,00
8. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie                 - 4,00.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
Uchwała  chodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:27:50)
Lista wiadomości