logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/216/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces"
UCHWAŁA NR XXXIX/216/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Gotowi na sukces".
 
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 17, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego zatwierdza do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej dla Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży, Schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy pod tytułem "Gotowi na sukces". Koszt całkowity projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2006-2007 wyniesie 2.521.703,00 złotych.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:27:25)
Lista wiadomości