logo
logo bip
Kwiecień
UCHWAŁA NR XXXIX/214/06 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2005 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/214/06
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 24 kwietnia 2006 roku
 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2005 rok.
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 199 ust. 3 ustawy  z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249,  poz.2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje :
 
§ 1
 
Z tytułu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego za 2005 rok.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-04-27 09:27:13)
Lista wiadomości