logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/198/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych
UCHWAŁA  NR  XXXV/198/05
Rady Powiatu Konińskiego
 
z  dnia  29 grudnia 2005 roku   
 
w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego  oraz  jego  jednostek  organizacyjnych.
 
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm) oraz art.134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Przetargowej uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Konińskiego oraz jego jednostek organizacyjnych wybiera się Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Centrum Korporacyjne w Koninie, ul. 11 Listopada 20 a,   62-510 Konin.
 
§ 2
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do zawarcia z Bankiem, o którym mowa w § 1 umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej na okres 3 lat.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBAwał:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:30:31)
Lista wiadomości