logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXV/195/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu
UCHWAŁA NR  XXXV/195/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 grudnia 2005 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §§ 5 i 6 Uchwały Nr XX/132/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 70, poz. 945, z 2002 r. Nr 16, poz. 570, z 2003 r. Nr 105, poz. 1937) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonych w mieście Sompolno, oznaczonych nr ewidencyjnymi 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 571/10 stanowiących własność Powiatu Konińskiego dla których założono w Sądzie Rejonowym w Kole księgę wieczystą Kw nr 44782,
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:29:57)
Lista wiadomości