logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXIV/188/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie współpracy ze społecznością lokalną powiatu Lääne Viru w Republice Estońskiej
UCHWAŁA NR XXXIV/188/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie współpracy ze społecznością lokalną powiatu Lääne Viru w Republice Estońskiej.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 9 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
                                                                      
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na nawiązanie współpracy ze społecznością powiatu Lääne Viru w Republice Estońskiej.
 
§ 2
Zakres współpracy powiatu konińskiego ze społecznością Lääne - Viru może objąć zagadnienia: samorządności lokalnej, edukacji ponadgimnazjalnej, kultury, sportu i turystyki oraz wymianę doświadczeń w kontekście członkostwa Polski i Estonii w Unii Europejskiej.
 
§ 3
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do podjęcia działań w celu zawarcia porozumienia o współpracy.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-12-13 08:53:54)
Lista wiadomości