logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA NR XXXIV/192/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR XXXIV/192/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 8 grudnia 2005 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Konińskiego.
 
            Na podstawie § 28 ust. 1 uchwały nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 125, poz. 3414) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego wyraża stanowisko w kwestii zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej dotyczących procedur przeprowadzania otwartych konkursów ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych, w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-12-13 08:54:19)
Lista wiadomości