logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXX/173/05 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu stypendialnego: "Fundusz stypendialny dla studentów powiatu konińskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz
 
UCHWAŁA NR XXX/173/05
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 30 czerwca 2005 roku
 
 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu stypendialnego: "Fundusz stypendialny dla studentów powiatu konińskiego", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Rada Powiatu Konińskiego zatwierdza do realizacji w roku akademickim 2005/2006 projekt:  "Fundusz  stypendialny  dla  studentów  powiatu  konińskiego",  współfinansowany
z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  na  kwotę dofinansowania  211.050,00zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
PIOTR MATYBA
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-19 14:35:54)
Lista wiadomości