logo
logo bip
Luty
Uchwała Nr IV/30/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie "Zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w rejonie miejscowości Pilich gm. Skulsk z krajowej na powiatową".
 
UCHWAŁA NR IV/30/03 - II Kadencja
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 lutego 2003 roku
 
w sprawie zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w rejonie miejscowości Pilich gm. Skulsk z krajowej na powiatową.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Rada Powiatu Konińskiego w sprawie zmiany kategorii odcinka drogi nr 25 w rejonie miejscowości Pilich gmina Skulsk z krajowej na powiatową wyraża opinię negatywną stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Piotr Matyba
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-31 08:57:08)
Lista wiadomości