logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/204/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej
UCHWAŁA Nr XXXVI/204/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592), art. 2 ust. 3 , art. 5c , art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1998 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 1 września 2002 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rychwale, ul. Konińska 46, tworzy się zasadniczą szkołę zawodową specjalną .
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:29:00)
Lista wiadomości