logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/203/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego
 UCHWAŁA Nr XXXVI/203/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu powiatu konińskiego określone w "Regulaminie stypendium Starosty Konińskiego dla uczniów
i studentów", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§2
 
Ustala się wzór wniosku o stypendium Starosty Konińskiego dla uczniów i studentów:
 
1) dla studenta, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
2) dla ucznia, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:28:51)
Lista wiadomości