logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr XXXVI/202/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie porozumienia z gminą Kramsk
 UCHWAŁA Nr XXXVI/202/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 lutego 2002 roku
 
w sprawie porozumienia z gminą Kramsk.
 
Na podstawie art. 5 ust. 5 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 592) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Rada Powiatu Konińskiego wyraża wolę zawarcia porozumienia z gminą Kramsk w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Kramsk szkoły ponadgimnazjalnej określonej przez wnioskodawcę.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 13:28:39)
Lista wiadomości