logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/221/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 202 roku w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR XXXIX/221/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 202 roku
 
w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 i z 2001 r. Nr 34, poz. 392) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Konińskiego w następującej wysokości:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze według XXII kategorii zaszeregowania w wysokości - 4.860,00 zł,
 
2) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego - 972,00 zł,
 
3) dodatek funkcyjny według 9 stawki w wysokości 250 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - 1.775,00 zł.
 
§2
 
Przyznaje się dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.654,00 zł na okres pełnienia funkcji nie dłużej jednak niż do dnia wyboru Przewodniczącego Zarządu Powiatu przez Radę Powiatu nowej kadencji.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem l lipca 2002 roku.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:16:27)
Lista wiadomości