logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR XXXIX/218/02 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Modernizacja drogi Nr 16212 Budzisław - Kaliska gm. Kleczew"
 UCHWAŁA NR XXXIX/218/02
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 czerwca 2002 roku
 
w sprawie inwestycji wieloletniej pod nazwą "Modernizacja drogi Nr 16212 Budzisław - Kaliska gm. Kleczew".
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Podejmuje się wieloletnią inwestycję pod nazwą
"Modernizacja drogi Nr 16212 Budzisław - Kaliska, gm. Kleczew na odcinku o długości O, 5 km".
 
§2
 
Ogólny koszt inwestycji wyniesie 200.000 zł.
 
§3
 
Inwestycja będzie realizowana w cyklu 2-letnim, której koszt w poszczególnych latach wyniesie:
2002 r.- 100.000 zł,
2003 r.- 100.000 zł.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-15 14:15:59)
Lista wiadomości