logo
logo bip
Grudzień
UCHWAŁA Nr XXXIV/194/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 UCHWAŁA Nr XXXIV/194/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 grudnia 2001 r.
 
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, póz. 578 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym
w Koninie deleguje się:
1. Pana Stefana Dziamarę
2. Pana Andrzeja Tomickiego
 
§2
 
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 13:05:01)
Lista wiadomości