logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr XXIX/171/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie określenia procedury przeprowadzenia konsultacji społecznej w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców (wspólnot lokalnych) powiatu konińskiego
 UCHWAŁA Nr XXIX/171/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 czerwca 2001 roku
 
w sprawie określenia procedury przeprowadzenia konsultacji społecznej w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców (wspólnot lokalnych) powiatu konińskiego.
 
Na podstawie art. 3a ust. 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Określa się procedurę przeprowadzania konsultacji w celu zasięgnięcia opinii mieszkańców (wspólnot lokalnych) powiatu konińskiego, stanowiącą załącznik do uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2006-08-31 13:56:04)
Lista wiadomości