logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr XXIX/170/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli biegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
UCHWAŁA Nr XXIX/170/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 czerwca 2001 roku
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli biegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
Działając na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 239) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela w szkole prowadzonej przez powiat koniński.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:55:40)
Lista wiadomości