logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA Nr XXIX/168/01 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 16201 Kazimierz Biskupi-Golina
UCHWAŁA Nr XXIX/168/01
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 28 czerwca 2001 roku
 
w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 16201 Kazimierz Biskupi-Golina.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 (w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497) oraz art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, i Nr 86, poz. 958 ) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Włącza się w ciąg drogi powiatowej nr 16201 Kazimierz Biskupi - Golina ulicę Warszawską w Kazimierzu Biskupim, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 264 do ulicy Łososia.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-14 09:55:25)
Lista wiadomości