logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/128/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nawiązania współpracy w zakresie gospodarki, kultury, nauki, oświaty i turystyki z Prowincją Ascoli Piceno w Regionie Marche we Włoszech
 
UCHWAŁA Nr XX/128/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie nawiązania współpracy w zakresie gospodarki, kultury, nauki, oświaty i turystyki z Prowincją Ascoli Piceno w Regionie Marche we Włoszech.
 
Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306 i Nr 48, poz. 552) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się wolę nawiązania współpracy międzynarodowej między Powiatem Konińskiem a Prowincją Ascoli Piceno w Regionie Marche we Włoszech w zakresie gospodarki, kultury, nauki, oświaty i turystyki.
 
§2
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Konińskiego do podjęcia działań w celu podpisania stosownego porozumienia
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:55:57)
Lista wiadomości