logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA Nr XX/124/2000 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zablokowania konta bankowego "FUNDUSZU PRACY" Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA Nr XX/124/2000
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 sierpnia 2000 roku
 
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zablokowania konta bankowego "FUNDUSZU PRACY" Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie § 15 ust. 2 Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyjmuje się stanowisko w sprawie zablokowania konta bankowego "FUNDUSZU PRACY" Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie o treści, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
 
Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj - Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-13 09:54:56)
Lista wiadomości