logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr V/39/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu zasad organizacji i funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
UCHWAŁA Nr V/39/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 1999 r.
 
w sprawie: przyjęcia Regulaminu zasad organizacji i funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
 
Na podstawie art.17 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014) w związku z art. 12 ust. 1-3 , art. 13, art. 27, art. 26 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji osób niepełnosprawnych i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776; Dz. U. Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, poz. 1126) uchwala się , co następuje:
 
 
§1
 
 
Zatwierdza się Regulamin zasad organizacji i funkcjonowania Komisji Weryfikacyjnej Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu - Kryteriami ocen przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§2
 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-22 15:19:25)
Lista wiadomości