logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr V/38/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie: ustalenia wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA Nr V/38/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 1999 r.
 
w sprawie: ustalenia wartości jednego punktu wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014 w związku z § 3 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 5 z 1999 r., poz. 34) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Najniższe wynagrodzenie ustala się na kwotę 560,00 zł. po uwzględnieniu ubruttowienia. Wartość jednego punktu stanowiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie ustala się na kwotę 3,00 zł. po uwzględnieniu ubruttowienia.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-22 15:15:56)
Lista wiadomości