logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA Nr V/37/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie
 
UCHWAŁA Nr V/37/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 1999 r.
 
w sprawie: uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 kwietnia 1997 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 277) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Starostwa Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-22 15:13:34)
Lista wiadomości