logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr XI/75/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Sompolno
 
UCHWAŁA Nr XI/75/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 1999 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Sompolno.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) i art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Konińskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Przedłożony przez Zarząd Miejski w Sompolnie wykaz dróg, proponowanych do zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Rada Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 12:42:24)
Lista wiadomości