logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/54/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 
UCHWAŁA Nr VIII/54/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) oraz art. 21d ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1997 r. Nr 49, poz. 318, Nr 118, poz. 754 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 145, poz. 938) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Powołuje się Jana Kuźniackiego na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 
 
§2
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów swoje zadania wykonuje na obszarze:
1) powiatu konińskiego,
2) powiatu grodzkiego,
3) powiatu kolskiego,
4) powiatu tureckiego,
5) powiatu słupeckiego.
 
 
§3
 
 
Szczegółowe zasady działania i finansowania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów określa porozumienie zawarte pomiędzy powiatami wymienionymi w § 2 uchwały.
 
 
§4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§5
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:48:42)
Lista wiadomości