logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/55/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie opracowania strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego
 
UCHWAŁA Nr VIII/55/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie opracowania strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do podjęcia czynności niezbędnych do opracowania strategii rozwoju i promocji dla powiatu konińskiego.
 
 
§2
 
 
Przyjmuje się metodę, tryb i harmonogram opracowania strategii zgodnie z propozycją przedstawioną w materiale „Planowanie strategiczne rozwoju powiatu konińskiego" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§3
 
 
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Konińskiego do zaplanowania w projekcie budżetu powiatu na 2000 rok kwoty niezbędnej do sfinansowania opracowania strategii.
 
 
§4
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
 
§5
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:48:49)
Lista wiadomości