logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/58/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenia regulaminu SSR
 
UCHWAŁA Nr VIII/58/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenia regulaminu SSR.
 
 
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.), art. 53 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) oraz art. 4 ust. 1 pkt 13, i 14, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) i § 65 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
1. Rada Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego związku Wędkarskiego.

2. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej PZW są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie powiatu ziemskiego konińskiego.
 
 
§2
 
 
Uchwala się regulamin Społecznej Straży Rybackiej PZW, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§3
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
 
§4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:49:25)
Lista wiadomości