logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/59/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr VIII/59/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Konińskiego stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/29/99 rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. wprowadza się zmianę polegającą na tym, że użyte w różnych przypadkach i liczbie wyrazy „Kierownik Wydziału" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „Naczelnik Wydziału".
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 1999 r.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:49:37)
Lista wiadomości