logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/60/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Konińskiego na 1999 rok
 
UCHWAŁA Nr VIII/60/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Konińskiego na 1999 rok.
 
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578, Nr 155, poz. 1014) oraz § 45 ust. 2 Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego, uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Zatwierdza się:
1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
2. Plan pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Plan pracy Komisji ds. Rodziny Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Plan pracy Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Plan pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Zjawiskom Bezrobocia Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Plan pracy Komisji Kultury Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Plan pracy Komisji Budżetowe - Finansowej Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
11. Plan pracy Komisji Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.
12. Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Konińskiego stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:49:49)
Lista wiadomości