logo
logo bip
Lipiec
UCHWAŁA Nr VIII/62/99 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Konińskiego dotyczącego aktualnej sytuacji w rolnictwie
 
UCHWAŁA Nr VIII/62/99
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 7 lipca 1999 r.
 
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Konińskiego dotyczącego aktualnej sytuacji w rolnictwie.
 
 
Na podstawie § 15 ust. 2 uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Rada Powiatu Konińskiego przyjmuje stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.
 
 
§3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2004-07-01 10:50:14)
Lista wiadomości