logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr 6/98 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr 6/98
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 1998 roku
 
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 931) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Ustala się dla Zarządu Powiatu Konińskiego 5 członków Zarządu w tym Wicestarostę.
 
 
§2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-20 16:37:15)
Lista wiadomości