logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA Nr 3/98 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA Nr 3/98
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 5 listopada 1998 roku
 
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Konińskiego.
 
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 , poz. 578) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631) uchwala się, co następuje:
 
 
§1
 
 
Ustala się dla Rady Powiatu Konińskiego Wiceprzewodniczących w liczbie dwóch.
 
 
§2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 
 
§3
 
 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

Zdzisław Łukaszewski
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: (2003-10-20 15:54:23)
Lista wiadomości